Foto: Tom Haga/Norges Sjømatråd

Det er ikke funnet kveis i oppdrettsørret beregnet til konsum, viser ny rapport fra NIFES.

NIFES har til sammen undersøkt 1038 regnbueørret, oppdrettet i sjømerder, fordelt på 15 ulike oppdrettsanlegg langs kysten fra Nord-Norge til Vestlandet. Det ble ikke funnet kveis (Anisakis simplex) i noen av fiskene som skulle til konsum.

– Vår vurdering er at det er svært lite sannsynlig å finne kveis i oppdrettsørret, sier Irja Sunde Roiha, forsker ved NIFES.

Funn i taperfisk

Det ble funnet kveis i fem taperfisk fra tre ulike oppdrettsanlegg. Taperfisk er fisk som ikke går til konsum. Den skiller seg ut fra vanlig ørret, både på størrelse og utseende, og sorteres tidlig ut i slaktefasen.

EU og EØS har klare retningslinjer for håndtering av fisk som spises rå, for å unngå at konsumenter får i seg kveis som kan gi sykdom. All villfisk som skal spises rå, må fryses først. Ved frysing til en kjernetemperatur på minus 20 grader i 24 timer eller minus 35 grader i 15 timer, vil man ta livet av kveis. Vanlige tilberedningsmetoder av villfisk, som steking og koking, vil også ta livet av kveis.

Ikke frysekrav for laks

For oppdrettet fisk har Norge i lang tid hatt praksis for å unnta atlantisk oppdrettslaks (Salmo salar) fra frysekravet, fordi det har vært dokumentert at det er neglisjerbar risiko for at slik fisk inneholder parasitter. Mattilsynet jobber nå med formalisering av dette fritaket i regelverket.

Undersøkelsen NIFES har gjort er den største som er gjort på parasitter i oppdrettsørret, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er finansiert av FHF.

»Last ned PDF-versjon

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer