Foto: NIFES

Kåre Julshamn går av med pensjon etter 42 år hos NIFES. Torsdag ble han feiret av spesielt inviterte gjester fra inn- og utland, som har vært en viktig del av Julshamns lange karriere.

Som forsker har Julshamn jobbet med det han interesserer seg mest for, nemlig hvilke metaller som finnes i norsk sjømat. I 1972 ble Julshamn ansatt for å utvikle analysemetoder til bestemmelse av mineraler og spormetaller sjømat. Siden den gang har han har vært med på å utvikle kjemiske analysemetoder, og har formidlet sine forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt. Julshamn har bidratt med 174 vitenskapelige publikasjoner i ulike tidsskrifter, og har vært veileder for 28 hovedfagsstudenter og 7 doktorgradsstipendiater ved NIFES.

Hos NIFES har Julshamn jobbet som både forsker, seniorforsker, forskningssjef og direktør. Han har vært en sentral del av instituttets utvikling fra å være en avdeling under Fiskeridirektoratet, til å bli et selvstendig institutt i 2003. På seminaret var mange av hans kollegaer, tidligere hovedfagstudenter og samarbeidspartnere til stede for å hylle den nå pensjonerte forskningspioneren. Julshamn selv presenterte hovedtrekkene i sin forskning med foredraget ”Utvikling innen metallanalyser de siste 40 år”.

Julshamn har bidratt betydelig innenfor forskning knyttet til trygg sjømat i snart et halvt århundre gjennom sitt arbeid. Fra 1977-2009 har han også vært medlem og seinere formann av en subkomitè i NMKL (Nordisk metodikkomitè for næringsmidler). I NKML var Julshamn med på å velge ut, validere, godkjenne og publisere analysemetoder av næringsmidler. I dag brukes metoder validert i regi av NKML i laboratorier over hele verden.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer