For første gang har laks i forsøk fått fôr med høye innblandinger av både planteproteiner og planteoljer i fôret. Dette ga to kilo lakseprotein per kilo fiskemelsprotein i fôret. Laksens vekst var noe redusert til tross for at næringsstoffbehovet var dekket.

I et fôringsforsøk ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) fikk laks fôr hvor høye andeler av både fiskemel og fiskeolje var erstattet med både planteproteiner og planteoljer. Det er første gang et slikt fôringsforsøk utføres på Atlantisk laks.

– En innblanding på 70 % planteoljer og 80 % planteprotein i fôret innebærer i praksis at man produserer to kilo fullverdig lakseprotein per kilo fiskemelsprotein som er brukt. Man får altså en god netto produksjon av høyverdig fiskeprotein fra planteprotein, sier Bente Torstensen, seniorforsker ved NIFES.

Tidligere forsøk ved NIFES har vist at laks kan få fôr med 100 % innblanding av planteoljer uten at dette reduserer laksens vekst når fôrets proteinkilde er fiskemel. NIFES har også tidligere vist at 90 % fiskemel i fôr kan erstattes med planteproteiner uten at det går utover laksens vekst når fiskens fettkilde er fiskeolje.

Redusert vekst

Laks på 0,35 kilo i sjøvann fikk fôr som inneholdt enten 100 % fiskemel og 100 % fiskeolje (kontrollgruppen), 35 % planteolje og 80 % planteprotein, 70 % planteolje og 40 % planteprotein eller 70 % planteoljer og 80 % planteprotein. Laksen ble fôret i 12 måneder til den var 3,9 kilo. Laksen som fikk den høyeste innblandingen med 70 % planteoljer og 80 % planteproteiner hadde en redusert vekst på 12 % de første tre månedene sammenliknet med kontrollgruppen. De andre gruppene hadde ikke en tilsvarende redusert vekst de første tre månedene.

– For hele perioden hadde denne fiskegruppen en redusert på vekst på 17 %. Den reduserte veksten kommer i all hovedsak av et redusert fôrinntak de første tre månedene av forsøksperioden, sier hun.

Samspilleffekter mellom protein og fett skal undersøkes

Også den andre gruppen som fikk et høyt planteproteinnivå i fôret, altså 35 % planteolje og 80 % planteprotein, hadde en redusert vekst i siste periode, men ikke i første periode av forsøket..

– Dette kan tyde på at samspillseffekter mellom planteproteiner og planteoljer i fôret kan være årsak til det reduserte fôrinntaket i maks erstatningsgruppen. Sammenblandingen av råvarer kan for eksempel ha gitt en redusert smakelighet på fôret, sier Torstensen. Hun viser til at flere analyser er undervegs for å undersøke årsaker til den reduserte veksten.

– Vi undersøker nå hvordan planteoljer og planteproteiner sammen eventuelt påvirker laksens stoffskifte.

Fôrene inneholdt en blanding av råvarer og tilsatte aminosyrer som gjorde at både laksens behov for viktige fettsyrer og essensielle aminosyrer var dekket.

Forsøket er en del av det større EU prosjektet Aquamax (Sustainable AquaFeeds to Maximise the Health Benefits of Farmed Fish for Consumers), som ledes av NIFES.

Basert på den vitenskapelige artikkelen:B.E. Torstensen, M. Espe, M. Sanden, I. Stubhaug, R. Waagbø, G.-I. Hemre, R. Fontanillas, U. Nordgarden, E.M. Hevrøy, P. Olsvik, M.H.G. Berntssen. Novel production of Atlantic salmon (Salmo salar) protein based on combined replacement of fish meal and fish oil with plant meal and vegetable oil blends. 2008. Aquaculture (published online. doi:10.1016/j.aquaculture.2008.08.025).

Kontaktperson:
Bente E. Torstensen ved Program for akvakulturernæring.
Telefon: (+47) 41462894
E-post: bto @nifes.no/

Relaterte artikler

Kan fiskefôr påvirke forbrukerens helse?
Planteoljer styrer laksegener
Hva skal oppdrettsfisken spise?

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer