NIFES har blant annet undersøkt lange på oppdrag for Mattilsynet. Foto: NIFES

En ny undersøkelse viser at det er høye nivåer av kvikksølv i brosme og blålange fra ulike posisjoner i Hardangerfjorden.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt brosme, blålange, lange, og gråsteinbit for kvikksølv. 150 brosmer fordelt på tolv ulike stasjoner ble undersøkt, og i hele det undersøkte området av Hardangerfjorden, innenfor en linje mellom Herøysund og Ånuglo, var kvikksølvnivået i gjennomsnitt over Norge og EUs maksimumsverdi. De høyeste konsentrasjonene ble funnet ved Djønno i Eidfjorden.

Les rapporten her.

I prøvene av blålange var kvikksølvnivåene noe lavere, men fremdeles høye. For lange var nivåene forhøyet på tre av ni ulike stasjoner

– De nye funnene viser at området med forhøyet kvikksølv i dypvannsfisk er større enn tidligere antatt, sier Amund Måge, forskningssjef ved NIFES.

I dag er det et kostholdsråd mot dypvannsfisk i Hardangerfjorden. Mattilsynet utvider advarselen mot å spise brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika/Bleikneset (Husnes) på bakgrunn av de nye funnene.

I tillegg ble sjøkreps, hummer og krabbe analysert for arsen, kadmium, kvikksølv og bly. Prøvene var i hovedsak under grenseverdi, selv om området var noe påvirket.

I samme prosjekt ble også ti ulike marine oljer til humant konsum undersøkt for miljøgifter. Alle prøvene var under grenseverdi.

Undersøkelsen er en del av overvåkningsprogrammet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer”. Det er en oppfølgning av tidligere arbeid, en masteroppgave ved NIFES fra 2010 der det ble oppdaget forhøyede nivåer av kvikksølv i brosme i Hardangerfjorden.

 

Filer til nedlasting • Rapport-2012-Maage et al-Miljøgifter i fisk og sjømatsprodukt-12-12-01.pdf 1187,7 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer