Foto: NIFES

En oppfølgingsundersøkelse av kadmium i krabbe viser at nivåene av kadmium i klokjøtt er høye også i Vesterålen.

I november og desember 2012 ble det samlet inn krabbeprøver fra syv ulike stasjoner i Vesterålen. Seks av de syv stasjonene hadde gjennomsnittsverdier av kadmium i klokjøtt som var over grenseverdi.

– Vi fant individuelle forskjeller på krabbene, men gjennomsnittet var over grenseverdi, sier Amund Måge, forskningssjef ved NIFES.

Les rapporten her.

I 2011 ble 475 krabber fra hele norskekysten undersøkt for innhold av uønskede stoffer. Resultatene viste at konsentrasjonene av kadmium i både klokjøtt og brunmat var betydelig høyere nord for Saltfjorden enn lenger sør i landet. Målet med oppfølgingsundersøkelsen var å få flere data for kadmium i klokjøtt fra Vesterålen, for å se om det høye kadmiuminnholdet også ble funnet her.

– Resultatene bekrefter at også Vesterålen har forhøyede kadmiumverdier, tilsvarende det som ble funnet i Saltenområdet, sier Måge.

Mattilsynet advarer i dag gjennom kostholdsråd mot krabber fangstet til eget bruk nord for Saltfjorden. EU og Norge har ikke satt grenseverdier for brunmaten i krabbe, men Mattilsynet råder kvinner i fruktbar alder og barn til å unngå brunmat fra krabbe.

Les mer hos Mattilsynet.

 

Filer til nedlasting • Rapport-oppfølging-Krabbe-13-04-03 (2).pdf 229,2 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer