Foto: Helge Skodvin

NIFES er bekymret for at gravide spiser for lite sjømat og baserer dette på flere ulike rapporter nasjonalt og internasjonalt.

Det er bred enighet både nasjonalt og internasjonalt at de positive helseeffektene av sjømat til gravide er større enn de potensielt skadelige effektene.

Blant annet har verdens helseorganisasjon (WHO) sammen med FAO i 2011 beregnet at dersom mødrene spiser fet fisk i svangerskapet, øker barnets IQ med ca 5 enheter til tross for at disse artene også inneholder miljøgifter. De anbefaler derfor gravide kvinner å spise sjømat i svangerskapet, spesielt av hensyn til barnets hjerneutvikling.

Studier fra England viser også at barn av mødre som hadde spist mer enn 340 gram sjømat i uken, fikk barn med bedre verbal kompetanse enn barn av mødre som hadde spist mindre sjømat. Dette henger blant annet sammen med at hjernen trenger de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA for å utvikle seg.

Mengden miljøgifter unge kvinner får i seg har selvsagt betydning for barnet. Overvåkningsresultater fra NIFES viser at sjømat fra norske farvann stort sett er trygg med noen få unntak som matmyndighetene har gitt kostholdsråd på.

Allerede i 2006 konkluderte Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at den norske befolkningen burde spise mer sjømat. I denne rapporten fra 2006 om fisk og annen sjømat i norsk kosthold anbefales også barn og gravide å øke sjømatinntaket sitt.

Viktig for morI tillegg viser forskning at det også er viktig for mor at hun spiser sjømat i svangerskapet. Mødre med lav omega-3 status i svangerskapet har større risiko for å utvikle symptomer på fødselsdepresjon.  Den viktigste kilden til omega-3 i kostholdet er fet fisk som oppdrettslaks, ørret, sild og makrell.

Nivåene går ned i oppdrettslaksSummen av dioksiner og dioksinlignede PCB i oppdrettslaks har gått ned de siste årene, og er nå lavere enn makrell og sild. For en person på 70 kg vil en stor middagsporsjon oppdrettslaks (200g) fylle kun 10% av inntaksgrense av dioksiner og dioksinlignende PCB pr uke (TWI). Dette anses som lavt.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer