Laks i ferskvannsfasen får tilført ekstra oksygen for optimal trivsel og vekst. Nye forsøk fra NIFES har vist at oksygenert vann i settefiskanlegg kan gi mer grå stær, eller katarakt, i sjøvannsfasen.

Oppdrettslaks kan utvikle øyelidelsen katarakt, eller grå stær. I alvorlige tilfeller fører den til blindhet, redusert fôropptak og andre følgelidelser. Forsøk har vist at fôrets næringsinnhold påvirker kataraktutvikling, men også produksjonsbetingelsene spiller en rolle.

            – Et nytt forsøk viser at oppdrettslaks som fikk tilsatt oksygen i settefiskanlegget hadde større sannsynlighet for å utvikle katarakt i sjøvannsfasen, forteller Rune Waagbø, forsker ved Program for trygg sjømat ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømat forskning (NIFES).

Oksygenering og katarakt

Det er vanlig å oksygenere vannet i settefiskanlegg for å kompensere for høy fisketetthet og lavere vannforbruk. Høy fisketetthet betyr høyt forbruk av oksygen og høyere nivåer av utåndingsgassen karbondioksid. I et forsøk gikk 50 grams smolt i enten 90, 112 eller 125 % oksygenmettet vann i seks uker før utsett i sjø. Vannet i de første tre gruppene var tilsatt karbondioksid (18 mg/l), mens vannet i de siste tre gruppene ikke var tilsatt karbondioksid. Disse nivåene av vanngasser representerer forhold under normale produksjonsbetingelser for settefisk. Fisken fikk et kommersielt fôr.

            – Det ble ikke observert katarakt hos fisken før forsøket startet, men betraktelig flere utviklet en mild katarakt etter seks uker i sjø, forteller Waagbø.

            – Dobbelt så mange laks fra gruppene som hadde gått i vann med oksygenering utviklet mer katarakt i sjøvannsfasen enn de som fikk tilført vann som var både oksygenert og tilsatt karbondioksid.  

Kan molekylære verktøy forklare katarakt?

Oksidativt stress er den vanligste årsaken til utvikling av grå stær hos mennesker. Effektene motvirkes blant annet av antioksidanter, som vi finner naturlig i frukt og grønnsaker. Tilsvarende får laksen tilført antioksidanter via fôret.

            – En fisk som er stresset vil produsere spesifikke proteiner ut i fra en oppskrift som ligger i genene. I dette forsøket undersøkte vi uttrykket av gener som fisken produserer ved oksidativt stress.

            – Resultatene tyder på at gener for antioksidant enzymer (Cu/Zn SOD og GST) og heat shock protein (HSP70) var mindre uttrykte. Dette kan bety at antioksidantbeskyttelsen under oksygenering og god vekst er redusert. Tidligere forsøk viser at risikoen for katarakt øker med økt veksthastighet.  

Samarbeidspartnere: Høyskolen i Bergen, Marine Harvest Norway, Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet

Basert på artikkelen:   Waagbø, R., Hosfeld, C.D., Fivelstad, S., Olsvik, P.A., Breck, O., 2008. The impact of different water gas levels on cataract formation, muscle and lens free amino acids, and lens antioxidant enzymes and heat shock protein mRNA abundance in smolting Atlantic salmon, Salmo salar L. Comp Biochem Physiol, A149, 396-404.

Kontaktperson: Rune Waagbø, Program for trygg sjømat E-post: rwa@nifes.no/ Telefon: (+47) 48185036

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer