Foto: Helge Skodvin

En ny studie avkrefter tidligere funn om redusert vekst og appetitt hos laks. Forskjellene fra laksen som fikk genmodifisert mais og laksen som ikke fikk det, var minimale.

Det viser en studie utført av NIFES og Norges veterinærhøyskole. Forsøket ble gjort over tre måneder, og resultatene er forskjellig fra det tidligere forsøket som ble utført i 2007. De tidligere funnene viste at laks som fikk genmodifisert mais spiste og vokste mindre enn laks som fikk vanlig mais.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men resultatene er så sprikende at det kan gi indikasjoner på at det ikke er den genmodifiserte maisen som er bakgrunn for redusert vekst, sier Nini H. Sissener, forsker ved NIFES.

Genmodifisert mais gir ikke redusert vekst hos laksen.

Fire ulike dietter

Genmodifisert mais lager et protein (Cry1Ab), som skal beskytte maisen mot insekter. Proteinet skader tarmen til insektene slik at de dør. I forsøket ble det gitt fire ulike dietter til laksen, noen fikk genmodifisert og andre fikk vanlig mais.

-I tillegg ga vi to av gruppene soya, som gir tarmbetennelser hos laks. Dette var for å se om laks med tarmbetennelse er mer sensitiv til den genmodifiserte maisen, sier Sissener.

Resultatene viste ingen betydelige forskjeller hos laksen på de ulike diettene.

Mer utbredt

Genmodifisert mat blir mer og mer utbredt i verden, spesielt mais og soya.

– Nesten 80 prosent av all soya er genmodifisert, og det blir stadig et større problem for fôrprodusentene å få tak i ingredienser som ikke er det, sier Sissener.

Hun sier at det er viktig med flere forsøk, gjerne forsøk over lengre tid, før man kan fastlå noen konkrete konklusjoner. Det er spesielt viktig å finne ut om proteinet som genmodifisert mais produserer gir skade hos laksen.

-Disse funnene er mye mindre dramatisk enn det forrige forsøket, men det er fortsatt mange ting som vi ikke kan forklare, sier Sissener.

Dette arbeidet er utført i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole (NVH) og er finansiert av Norges forskningsråd og et EU-prosjekt.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer