Ethoxyquin
Ethoxyquin Foto: Eivind Senneset

Ethoxyquin (EQ) er en syntetisk antioksidant som er påbudt å tilsette i fiskemelet for å hindre eksplosjon av fiskemelet under sjøtransport og lagring.

Fiskemel brukes som råstoff i fiskefôr, der ethoxyquin bidrar til å hindre harskning av fôret . Fôringsforsøk med fisk har vist at ethoxyquin i noen grad overføres fra fôret til fileten. EQ er ikke et tillatt tilsetningsstoff i mat i EU.
Ethoxyquin finnes ikke i villfisk, men finnes i små mengder i oppdrettsfisk.

Skadevirkninger

Det er ikke påvist noen effekt på eksponering med ethoxyquin hos mennesker, men hos rotter har det blitt påvist lever- og nyreskader ved store mengde av ethoxyquin. Det er imidlertid mangel på kunnskap om effekten av nedbrytningsprodukter av EQ.

Grenseverdier

Det finnes ingen øvre grenseverdi for ethoxyquin i fisk. Akseptabelt daglig inntak er 0,005 mg per kg kroppsvekt per dag. Analyser av oppdrettslaks viser at en stor porsjon (300 gram) bidrar med mindre enn 15 prosent av akseptabelt daglig inntak.

I laks omdannes EQ hovedsakelig til en ethoxyquindimer (EQDM). Forsøk med rotter har vist at rotter tåler store doser av EQDM godt.

Grenseverdi i fôr

I fiskefôr er grenseverdien for summen av de syntetiske antioksidantene (EQ, BHA, BHT, PG og OG) 150 mg per kilogram fôr. Nivåene av EQ i fiskefôr er en del av overvåkningsprogrammet på fôr som NIFES utfører på vegne av Mattilsynet. Så langt har det ikke blitt målt overskridelser av grenseverdien for EQ, og gjennomsnittsnivåene de siste ti årene har gått ned.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer