Bly
Bly

Bly er et giftig tungmetall som kommer fra både naturlige og menneskeskapte kilder.

Tidligere var blyholdig bensin en stor kilde, men er det i mindre grad i dag på grunn av overgangen til blyfri bensin. Tidligere var det også brukt i maling, og var et problem på grunn av industri og blyholdige vannrør. I dag er blyholdig ammunisjon den viktigste utslippskilden, men de siste ti årene er totalutslippene av bly redusert med omtrent 80 prosent.

Skadevirkninger

Bly påvirker nervesystemet vårt og kan føre til nedsatt læringsevne. Bly kan gi fosterskader og redusert forplantningsevne. Barn er ekstra følsomme for bly fordi de tar opp mer bly i kroppen enn voksne. Bly påvirker også enzymaktiviteten i blodet og oksygentransporten rundt i kroppen vår og akkumuleres i bein.

Grenseverdier

De viktigste kildene til bly i kostholdet er kornprodukter, melkeprodukter og grønnsaker. Bly tas i noen grad opp i skalldyr, mens fisk tar opp bly i begrenset grad. Sjømat er altså en svært liten kilde til bly i kostholdet. Grenseverdien for innhold av bly i spiselig del av fisk er 0,3 mg/kg. Nivåene i fiskefilet ligger stort sett så lavt at det ikke påvises med dagens følsomme analysemetoder (nivåene er under bestemmelsesgrensen). Det er ikke etablert et tolerabelt ukentlig inntak for bly.

Grenseverdier i fiskefôr

Bly finnes kun i begrenset mengde i fiskefôr. Gjennomsnittsnivåene ligger rundt 0,09 mg bly pr kg fôr, mens grenseverdien for bly i fiskefôr er 5 mg/kg. Svært lite overføres til fisken, og i fiskefilet er nivåene stort sett under bestemmelsesgrensen. Det overføres i større grad fra fôret til miljøet, på grunn av at fisken ikke tar det opp. Men dette er likevel i begrenset mengde på grunn av lave nivå i fôret. Det har heller ingen betydning for fiskehelsen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer