BHT

BHT
BHT Foto: Eivind Senneset

BHT, butylhydroksytoluen, er en syntetisk antioksidant som primært tilsettes i fiskeolje for å begrense harskning av fettet.

Fiskeolje brukes som ingrediens i fiskefôr, og dermed vil noe BHT være til stede i fiskefôret. BHT finnes i mange næringsmidler som sauser, tyggegummi og matoljer, men i sjømat finnes den kun i oppdrettfisk som har fått fôr med BHT. Denne antioksidanten er den vanligste av de syntetiske antioksidantenei filet fra oppdrettslaks.

Skadevirkninger

Det er ikke påvist negative effekter av BHT hos mennesker, men rottestudier har vist at stoffet kan være kreftfremkallende ved inntak av høye doser.

Grenseverdier

Det finnes ingen grenseverdi for BHT i fisk. Akseptabelt daglig inntak (ADI) for BHT er i følge EU 0,25 mg/kg kroppsvekt per dag, og da vil en stor porsjon med oppdrettslaks (300 gram) gi cirka 15% av ADI for en person på 60 kilo. Verdens helseorganisasjon og FNs organisasjon for ernæring og landbruk opererer med en ADI på 0,3 mg/kg kroppsvekt.

Grenseverdier i fiskefôr

I fiskefôr er grenseverdien for summen av de syntetiske antioksidantene (BHT, BHA, EQ, PG og OG) 150 mg per kilogram fôr. Nivåene av BHT i fiskefôr er en del av overvåkningsprogrammet på fôr som NIFES utfører på vegne av Mattilsynet. Så langt har det ikke blitt målt overskridelser av grenseverdien for BHT.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer