BHA

BHA
BHA Foto: Eivind Senneset

BHA, butylhydroksyanisol, er en syntetisk antioksidant som primært tilsettes i fiskeolje for å begrense harskning av fettet.

Fiskeolje brukes som ingrediens i fiskefôr, og dermed vil noe BHA være til stede i fiskefôret. BHA er mindre brukt enn de andre syntetiske antioksidantene. BHA brukes i noen matprodukter som kakeblandinger, snacks og melkepulver. I sjømat finnes den i svært lave nivå i oppdrettslaks som har fått fôr med BHA.

Skadevirkninger

Det er ikke påvist negative effekter av BHA hos mennesker, men rottestudier har vist at stoffet kan være kreftfremkallende ved inntak av høye doser.

Grenseverdier

Det finnes ingen grenseverdi for BHA i fisk. Akseptabelt daglig inntak (ADI) for BHA er i følge EU inntil 1 mg/kg kroppsvekt per dag, og da vil en stor porsjon med oppdrettslaks (300 gram) gi mindre enn 0,1 prosent av ADI for en person på 60 kilo. Oppdrettslaks er altså ikke en relevant kilde til BHA.

Grenseverdier i fiskefôr

I fiskefôr er grenseverdien for summen av de syntetiske antioksidantene (BHA, BHT, EQ, PG og OG) 150 mg per kilogram fôr. Nivåene av BHA i fiskefôr er en del av overvåkningsprogrammet på fôr som NIFES utfører på vegne av Mattilsynet. Så langt har det ikke blitt målt overskridelser av grenseverdien for BHA og nivåene er betydelig lavere enn for BHT og ethoxyquin.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer