Sjømaten vi spiser inneholder også små mengder uønskede stoffer. Det kan være stoffer som er tilsatt for å gi en mer effektiv matproduksjon (som lusemidler), eller stoffer som skyldes påvirkning fra miljøet. Det kan være organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinlignende PCB, eller tungmetaller som bly og kadmium. I tillegg kan sjømat inneholde bakterier eller parasitter.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer