Sild
Sild Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Norsk vårgytende sild er en svært god kilde til vitamin D.

I våre havområder finnes det flere bestander av sild, og norsk vårgytende sild er den største. Silden lever i store stimer ute til havs ned mot 200 meters dybde. Den overvintrer utenfor kysten av Nord-Norge, og gyter langs store deler av norskekysten om våren. Deretter vandrer den inn i store deler av Nordsjøen på jakt etter næring, før den returnerer til kysten av Nord-Norge. Larvene følger strømmer nordover, og den unge silden vokser opp i Barentshavet. Sild kan bli opptil 40 centimeter og veie 500 gram. Den har en levealder på inntil 25 år.

Sesong

Fisket foregår hovedsakelig i perioden oktober til mars. Sild omsettes som fersk og fryst filet, og hel fisk. Bearbeidet sild finnes i mange varianter, for eksempel saltet, varmrøykt, kaldrøykt, og ulike typer marinert påleggssild.

Næringsinnhold

Sild er en svært god kilde til vitamin D. Den er også rik på marint omega-3, men fettinnholdet varierer med årstidene.

Innhold av uønskede stoffer

Norsk vårgytende sild er trygg mat. Konsentrasjonen av tungmetaller og organiske miljøgifter i norsk vårgytende sild er lave gjennom hele året. Nivåene av de organiske miljøgiftene er noe høyere i perioden januar - februar, rett før gyteperioden, enn ellers i året.

Overvåkning

I perioden  2006-2008 tok NIFES ut 800 prøver av norsk vårgytende sild fra 29 posisjoner gjennom en grundig kartlegging, såkalt basisundersøkelse.

Overvåkning av norsk vårgytende sild gjennomføres hvert tredje år i januar - februar. Det blir da tatt 25 fisk fra hver av to posisjoner i gyteområdet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer