Sild
Sild Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Nordsjøsild er en god kilde til vitamin D og marint omega-3.

I våre havområder finnes det flere bestander av sild. Nordsjøsild er en stimfisk som finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Den lever dermed lenger sør enn norsk vårgytende sild, og gyter hovedsakelig om høsten. Silden kan bli opptil 40 centimeter og veie 500 gram. Den har en levealder på inntil 25 år. Det fiskes mindre nordsjøsild enn norsk vårgytende sild, som er den største sildebestanden i norske havområder.

Sesong

Sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak foregår hovedsakelig sommer og høst. Sild omsettes som fersk og fryst filet, og hel fisk. Bearbeidet sild finnes i mange varianter, for eksempel saltet, varmrøykt, kaldrøykt, og ulike typer marinert påleggssild.

Næringsinnhold

Nordsjøsild er en god kilde til vitamin D. Den er også rik på marint omega-3, men fettinnholdet varierer med årstidene.

Innhold av uønskede stoffer

Nordsjøsild har lave nivå av tungmetaller og organiske miljøgifter, og er trygg mat. Nivåene av de organiske miljøgiftene i nordsjøsild er noe lavere i Nordsjøen enn i Skagerrak.

Overvåkning

I en grundig kartlegging ble det samlet inn cirka 980 prøver av nordsjøsild i perioden fra sommeren 2009 til høsten 2010. I tillegg ble noen prøver tatt i Skagerrak, vest for Shetland og i den engelske kanal.

Det blir tatt prøver av 25 enkeltfisk fra to posisjoner hvert år i Skagerrak. I Nordsjøen tas det prøver av 25 enkeltfisk fra to posisjoner hvert tredje år.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer