Makrell
Makrell Foto: Pål Thomas Sundhell

Makrell er en spesielt god kilde til marint omega-3.

Makrellen er en hurtigsvømmende fisk som er utbredt i Nordøst-Atlanteren, fra Nordvest-Afrika til Barentshavet og vestover i Norskehavet forbi Island. Om sommeren og utover høsten svømmer makrellen i stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet. Makrellen gyter i dette området tidlig på sommeren. Makrellen kan bli opptil 66 cm, men sjelden over 40 cm. Den har en levetid på inntil 20 år.

Sesong

Makrellsesongen strekker seg fra april til november, og det kommersielle fisket foregår hovedsakelig om høsten. Makrell omsettes som fersk og frossen filet, og hel fisk. Det er mange produkter av makrell, blant annet røykt, hermetisk og pålegg som makrell i tomat.

Næringsinnhold

Makrell er en av artene som inneholder mest marint omega-3, men dette vil variere ut i fra sesong. Om våren har makrell et lavt fettinnhold på ca tre prosent, mens om høsten kan den inneholde mer enn 30 prosent. Makrell er også en kilde til vitamin D.

Innhold av uønskede stoffer

Makrell har et generelt lavt nivå av både tungmetaller og organiske miljøgifter, og er trygg mat.

Overvåkning

NIFES har gjort en grundig kartlegging av uønskede stoffer i makrell, kalt basisundersøkelser. I løpet av 2007-2009 ble det tatt prøver av 1166 enkeltmakrell fra 42 ulike posisjoner, de fleste i Nordsjøen, men også noen fordelt på Skagerrak, Norskehavet og i området vest for Skottland.

Overvåkning av uønskede stoffer i makrell gjennomføres nå hvert tredje år under makrellfisket om høsten i Nordsjøen, i tillegg til årlige prøver av makrell i Skagerrak.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer