Laks
Laks Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Oppdrettslaksen er en god kilde til marint omega-3.

Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den i vill tilstand gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Villaks kan bli opptil 1,3 meter og 40 kilo, mens oppdrettslaksen slaktes når den er fire til seks kilo.

Sesong

Nesten all laks som spises i Norge i dag er oppdrettslaks. Oppdrettslaksen omsettes hele året som fersk eller dypfryst, filet eller hel fisk. Laksefileten kan være gravet, kaldrøykt og varmrøykt. Oppdrettslaks kan brukes rå til både sushi og sashimi, også uten å ha vært frosset.

Oppdrett

Oppdrettslaks er den viktigste oppdrettsarten i Norge, og det har vært drevet oppdrett på laks siden 1970-tallet.

Sammensetningen av næringsstoffer i fôret er avgjørende for at oppdrettslaksen skal utvikle seg normalt, og være sunn og god å spise. Tradisjonelt fikk oppdrettslaks fôr som besto av fiskemel og fiskeolje. Nå finnes det ikke nok marine ressurser til å holde tritt med veksten i oppdrettsnæringen, og fôrprodusentene har tatt i bruk alternative råstoff, som planteproteiner og planteoljer. NIFES forsker på hvordan laksefôret kan settes sammen på en måte som sikrer robust, sunn og trygg fisk.

Næringsinnhold

Oppdrettslaks er en god kilde til marint omega-3. Næringsinnholdet i fileten kan variere ut i fra fôret laksen får.

Innhold av uønskede stoffer

Oppdrettslaks har lave nivå av uønskede stoffer, og er derfor trygg mat.

Overvåkning

Norge er gjennom internasjonalt regelverk forpliktet til å overvåke innholdet av ulike legemidler og miljøgifter i oppdrettsfisk årlig. Det er NIFES som utfører analysene på oppdrag for Mattilsynet. Antall prøver som samles inn styres av den totale produksjonen av oppdrettslaks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer