Blåkveite
Blåkveite Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Blåkveite er en god kilde til vitamin D, men har litt høye nivå av fremmedstoff fra enkelte områder.

Blåkveite er en arktisk fisk som ikke finnes i vann med høyere temperatur enn fire grader. Gyteområdene for blåkveite strekker seg langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen. Arten blir sent kjønnsmoden; hannen ved fire- til femårsalderen og hunnen først ved ni til tiårsalderen. Oppvekstområdet er hovedsakelig ved Svalbard. Som voksen og kjønnsmoden fisk lever den langs eggakanten ved 600 til 1200 meters dyp, men den kan også finnes på grunnere farvann. Blåkveiten kan bli inntil 1,2 meter og 20 kilo, og har en levetid på mer enn 30 år.

Sesong

Blåkveite fangstes i definerte perioder av året, på grunn av regulering av fisket. Blåkveite omsettes mest røykt, hel og i skiver.

Næringsinnhold

Fettinnholdet i blåkveite varierer med årstid og næringstilgang, og mengden omega-3 fettsyrer vil derfor variere. Den vil allikevel gi et godt tilskudd av disse fettsyrene, og i tillegg er den en god kilde til vitamin D.

Innhold av uønskede stoffer

En grundig kartlegging (basisundersøkelse) av blåkveite viser at det er overskridelser av EUs øvre grenseverdi på dioksiner og dioksinliknende PCB fra to posisjoner nordvest for Trænabanken, og en posisjon i eggakanten utenfor Lofoten. Disse områdene er derfor stengt for fiske, og blåkveite fra disse områdene når ikke markedet.

Innholdet av andre uønskede stoffer i blåkveite, som for eksempel kvikksølv, kadmium, bly og arsen, er stort sett lavt.

Overvåkning

NIFES overvåker blåkveite årlig fra de to områdene der fisket er stengt.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer