NIFES analyserer oppdrettsfisk på vegne av Mattilsynet, og årlig blir 12 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer. I løpet av de siste 12 årene har det aldri blitt funnet ulovlige eller uønskede stoffer over grenseverdi. NIFES har også gjennomført basisundersøkelser på nordsjøsild, norsk vårgytende sild, blåkveite, torsk, sei, hyse og makrell, i tillegg til undersøkelser av villaks. Det er jevnt over lave nivå av uønskede stoffer i filet fra disse artene.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer