Sjømat som omsettes kommersielt skal være trygg. Det er ikke tillatt å omsette sjømat som overskrider grenseverdien for de ulike uønskede stoffene.

På grunn av at nivåene av uønskede stoffer kan være høye i enkelte typer sjømat i noen områder, har Mattilsynet innført kostholdsråd/advarsler for disse. Advarslene fra Mattilsynet deles i to typer:

  1. Advarsler som gjelder selvfangst (altså når man fisker selv til egen husholdning). Dette skal være en hjelp til å vurdere om maten er trygg og ikke utgjør noen helsefare. Noen av disse gjelder fisk og skalldyr fra forurensede områder. Dette gjelder for eksempel fiskelever fra kystnære områder.
  2. Advarsler beregnet for sårbare grupper (for eksempel barn og gravide). Denne typen advarsler gjelder lovlig omsatte produkter som overholder grenseverdien, men som disse gruppene bør begrense inntaket av. Dette gjelder for eksempel brunmat fra krabbe og blåkveite over tre kilo.

Blåskjellvarsel

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke som forteller om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.
Blåskjellvarslet er et tilbud for de som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Disse skjellene skal derfor være trygge å spise.
Detaljert informasjon om advarslene og blåskjellvarselet finnes på mattilsynet.no

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer