Sjømat som omsettes kommersielt skal være trygg. Det er ikke tillatt å omsette sjømat som overskrider grenseverdien for de ulike uønskede stoffene. Resultatene fra NIFES’ overvåkning av oppdrettsfisk og villfisk over mange år, dannet grunnlaget for at Vitenskapskomiteen for mattrygghet i 2014 konkluderte med at sjømat er trygt å spise for alle. De understreket at det ikke lenger er grunnlag for å begrense sjømatinntaket, selv ikke for gravide. Rapporten konkluderer også med at ved dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av PCB, dioksiner og kvikksølv fra fisk.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer