Trygg sjømat

Hvordan uønskede stoffer i sjømat påvirker mattrygghet.

Sjømaten vi spiser skal være trygg. NIFES gjennomfører derfor årlig overvåkning som kartlegger innholdet av ulovlige og uønskede stoffer i villfisk, oppdrettsfisk, fiskeprodukter og fiskefôr.

All mat inneholder små mengder uønskede stoffer, og dette gjelder både egg, melk, grønnsaker, kjøtt og fisk. Uavhengig av om maten er fangstet (som makrell og sild), eller om den er produsert av mennesker (slik som oppdrettslaks) skal all mat som omsettes være under gjeldende grenseverdi for uønskete stoffer. Mat som produseres i Norge overvåkes i henhold til regelverk fra EU, og NIFES har også i flere år gjennomført overvåkning av de ville artene. I Norge er det Mattilsynet som står for prøvetakingen av oppdrettsfisk, mens det er NIFES som analyserer prøvene og rapporterer til Mattilsynet.

Filet fra viltlevende arter som makrell, sild, torsk og sei må være under de samme grenseverdiene som filet fra laks for å kunne selges på markedet. I lang tid har denne overvåkningen vært basert på stikkprøver, men NIFES har de siste årene gjennomført grundige basisundersøkelser av disse artene. Det har gitt en god oversikt over nivåene av uønskede stoffer i sild, makrell, torsk, sei og blåkveite.

NIFES forsker også på hvilken betydning uønskede stoffer har for helsen vår, og hvordan næringsstoffer og uønskede stoffer påvirker hverandre.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer