Vitamin-D
Vitamin D Foto: Eivind Senneset

Vitamin D er et fettløselig vitamin som blir lagret i leveren. Vitamin D finnes i fet fisk, fiskelever og tran.

Sild er en spesielt god kilde til vitamin D. I Norge blir vitamin D tilsatt i ekstra lettmelk og i enkelte typer meieriprodukt som ost og smør. I sommerhalvåret kan kroppen lage vitamin D i huden ved hjelp av sollyset.

Hvorfor er vitamin D viktig?

Den viktigste rollen til vitamin D er å holde et stabilt nivå av kalsium i blodet. For å få et funksjonelt vitamin D, må det først transporteres til leveren og omdannes til 25-hydroksyvitamin D (25OHD), og deretter videre til nyrene for å omdannes til 1,25 dihydroksyvitamin D (1,25(OH)2D). Deretter gir 1,25(OH)2D økt kalsiumabsorpsjon i tarmen, økt frisetting av kalsium fra beinet og økt reabsorpsjon av kalsium fra nyrene slik at kalsiumkonsentrasjonen i blodet øker til tilstrekkelig nivå. Det har lenge vært kjent at vitamin D er viktig for normal beinhelse, men de senere årene har det også vist seg at vitamin D kan være viktig for immunforsvaret, kreftforebygging og mental helse.

Om sommeren er sollyset den viktigste kilden til vitamin D, for da dannes vitamin D i huden ved hjelp av de ultrafiolette strålene. I Norge produserer vi vitamin D selv fra mai til oktober. Resten av året er kostholdet spesielt viktig for å opprettholde en god vitamin D status, og tilstrekkelig inntak av fet fisk og vitamin D beriket mat bidrar til dette. For noen kan det nok likevel være nødvendig med vitamin D-tilskudd i vinterhalvåret for å opprettholde en god vitamin D-status.

Mangel på vitamin D

Alvorlig vitamin D-mangel kan føre til skader på skjelettet, som rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne. Konsekvensene av mild vitamin D-mangel er mindre kjent.

Anbefalt inntak

Myndighetene anbefaler et daglig inntak av vitamin D på 10 mikrogram for barn og voksne opp til 75 år. For personer over 75 år anbefales et inntak på 20 mikrogram pr dag. Barn anbefales å ta vitamin D-tilskudd fra 4-6 ukers alderen enten i form av tran eller vitamin D dråper. Også friske voksne anbefales å ta vitamin D-tilskudd, spesielt i vinterhalvåret.

Øvre tolerabelt nivå for langvarig inntak av vitamin D er satt til 25 mikrogram per dag for barn, og 50 mikrogram per dag for voksne. Øvre tolerabelt inntaksnivå representerer et daglig inntak folk flest kan ha hele livet uten at det oppstår risiko for helseskade.

Status i befolkningen

Vitamin D-status blir målt i form av metabolitten 25 hydroksyvitamin D i blodet.

Vitamin D-status er generelt sett god i den norske befolkningen, spesielt i sommerhalvåret. Imidlertid har relativt store deler av befolkningen lave nivå av vitamin D i vinterhalvåret. Både barn, gravide, ammende og eldre kan være utsatt for vitamin D mangel. I tillegg har personer med mørk hudfarge lavere vitamin D-syntese enn dem som er hvite i huden. Det gjør også at ikke-etnisk norske innvandrere er utsatt for vitamin D-mangel. Helsedirektoratet laget i 2006 en handlingsplan for å bedre vitamin D-status i befolkningen.

I fiskefôr

Dagens laks har lavere innhold av vitamin-D fordi det nå blir brukt mindre marine råvarer i fôret enn før. I EU er grensen for det som er tillatt å tilsette av vitamin D veldig lav. Laks tåler imidlertid å få tilsatt vitamin D i fôret, og det blir arbeidet med å heve denne grensen slik at laksen kan forbli en god kilde til vitamin D også i fremtiden.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer