Mange spiser for lite fisk og annen sjømat, dette gjelder spesielt barn og gravide.

Gjennomsnittlig inntak av fisk og annen sjømat blant voksne i Norge er omkring 400 gram per uke. Fet fisk utgjør omkring en tredel av det samlede inntaket.

Det er store individuelle forskjeller i inntak, og barn og unge har et vesentlig lavere inntak enn voksne. Også blant voksne kvinner er det stor variasjon, og de eldste spiser mest. Studier har vist at kvinner reduserer sjømatinntaket når de blir gravide.

Stabilt inntak de siste ti årene

Sjømatinntaket i Norge har vært stabilt de siste ti årene. Anbefalingene fra Helsedirektoratet er 300-450 gram fisk i uken, der 200 gram bør være fet fisk.

Den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost III (2011) viser at kvinner i gjennomsnitt spiser rundt 300 gram fisk per uke. For menn lå gjennomsnittet på rundt 450 gram fisk per uke. Undersøkelsen viste at bare halvparten av befolkningen spiser anbefalte mengde fisk.

Fiskeinntaket i Norge er imidlertid høyt sammenlignet med andre europeiske og nordiske land.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer