Det er viktig for foster og spedbarn at mor har en god status på viktige næringsstoffer i graviditeten. Nyere forskning tyder på at mild til moderat jodmangel kan påvirke barnets utvikling.

Gravide må derfor sørge for å få i seg nok næringsstoffer fra maten. Sjømat inneholder ulike næringsstoffer som barnet har behov for, blant annet jod, marin omega-3, vitamin D og selen. Annen mat inneholder ikke mye av disse næringsstoffene, og i et vanlig norsk kosthold vil sjømat derfor være den beste kilden.

Den marine omega-3-fettsyren DHA er spesielt viktig under graviditeten. Fosteret trenger denne fettsyren for normal utvikling av hjernen, og fosteret tapper derfor mors lager av DHA hvis hun ikke sørger for å fylle på. Inntak av sjømat, både fet og mager, er derfor spesielt viktig for gravide.

Kan sjømat forebygge fødselsdepresjon?

Noen studier har funnet at høyt innhold av marine omega-3-fettsyrer i blodet i siste del av svangerskapet kan redusere risikoen for utvikling av fødselsdepresjon. Disse resultatene fant også forskere fra NIFES i en liten studie der de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA ble målt hos gravide kvinner i svangerskapsuke 28. Kvinnene som hadde høyere nivå av disse fettsyrene hadde mindre depressive symptomer etter fødselen. Dette er imidlertid en liten studie, og det er nødvendig med flere studier før man kan konkludere.

Fødselsdepresjon rammer 10 til 15 prosent av mødre i Norge, og dette kan påvirke det viktige samspillet mellom mor og spedbarn.

• Sjømat kan forebygge fødselsdepresjon

Gravide og ammende trenger mer jod

Jod er viktig for dannelsen av hormonene trijodtyronin (T3) og tyroxin (T4). Disse hormonene regulerer stoffskiftet og er kritiske for normal utvikling av hjernen og nervesystemet i fosterlivet.

Gravide og ammende har derfor et større behov for jod siden de også skal dekke fosteret og barnets behov. Resultater fra den norske mor- og barnundersøkelsen viser at kun 22 prosent av deltakerne hadde et jodinntak som tilfredsstiller den anbefalte mengden. 

Foreløpige resultater fra studien Liten i Norge, der NIFES har målt jodstatus hos ca 1000 gravide fra hele landet, er også i overensstemmelse med disse undersøkelsene.

Jod finnes i sjømat og melkeprodukter. Mager fisk har omtrent dobbelt så høyt innhold av jod som feit fisk.

Kan mammas mat påvirke barnets utvikling?

I studien «Mammas mat» har gravide deltakere spist 400 gram torsk i uken i 16 uker i løpet av svangerskapet. NIFES har tatt prøver av deltakerne i graviditeten, og prøver av mor og baby ved tre- og seksmånedersalder. I tillegg skal det tas en test av baby ved 11-månedersalder for å vurdere barnets utvikling. Målet med studien er å se om jodstatus kan ha en effekt på barnets utvikling.

Verdens helseorganisasjon vurderer jodmangel som den viktigste faktoren som alene kan føre til hjerneskade som kan forebygges. Det er funnet en negativ sammenheng mellom lav jodstatus hos mor i graviditeten og diverse utviklingsmål (inkludert IQ) hos barna ved 8-9- årsalderen. Det finnes derimot få studier på effekten av en for lav jodstatus på barns utvikling.

Spiser for lite fisk

Resultater fra en studie utført av NIFES blant ca. 100 gravide kvinner i Fjell kommune viser at deres gjennomsnittlige ukentlige inntak av sjømat var ca. 225 gram. Dette stemmer også overens med resultatene fra den norske Mor og barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet, hvor mer enn 90.000 gravide kvinner deltok. Der viste dataene at de i gjennomsnitt spiste ca. 250 gram sjømat i uken, hvorav kun 85 gram var fet fisk. Dette er under halvparten av dagens anbefalte mengde.

De nasjonale kostrådene fra Helsedirektoratet sier at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uken, og at man gjerne bør bruke fisk som pålegg. Dette tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken. Minst 200 gram av dette bør være fet fisk som laks, ørret, sild eller makrell. I tillegg til barn og unge er gravide og unge kvinner mellom 18 og 30 år blant gruppene som spiser minst fisk i Norge.

Hvilken sjømat bør gravide unngå?

Les mer om kostråd til gravide på matportalen.no

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer