Grå stær (katarakt) er den vanligste øyelidelsen hos oppdrettsfisk. Forsøk har vist at grå stær har sammenheng med for lavt nivå av aminosyren histidin i fôret.

Grå stær fører til at øyelinsen blir hvit og ugjennomsiktig, og kan i verste fall føre til blindhet hos fisken. Behovet for histidin for å motvirke utvikling av grå stær er høyere hos laks enn hos for eksempel regnbueørret. Forsøk ved NIFES har vist at 13,4 gram histidin per kilo fiskefôr kan hindre utvikling av grå stær hos laks.

Histidin må tilsettes

Blodmel ble tidligere brukt som ingrediens i fiskefôr, og blodmel er naturlig rikt på histidin. Etter kugalskap-episoden ble animalske bi-produkt inkludert blodmel forbudt å bruke som ingrediens i fôr. Aminosyren histidin blir derfor tilsatt tidlig i sjøfasen for å hindre utviklingen av grå stær.

Aminosyren histidin er med på å regulere vannbalansen i øyelinsen på fisken, og den fungerer som en antioksidant som er med på å beskytte linsen mot forandringer. Laksen har behov for histidin ut over den mengden den trenger for optimal vekst for å ivareta god øyehelse og dermed fiskevelferd og produksjon av robust fisk.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer