Oppdrettslaks er veldig ulik mennesker når det kommer til hjerte-kar lidelser.

Den klassiske atheriosklerose hos mennesker er bare sjeldent identifisert hos laks, mens det er helt vanlig å finne arteriosklerose hos vill-laks og oppdrettslaks. Forekomst av arteriosklerose er godt beskrevet og forekomsten øker med fiskens alder.

Virussykdommer fører til at oppdrettsfisk får økende innslag av hjerte- og karlidelser

Riktig ernæring kan gjøre hjertet mer robust mot sykdommer. For eksempel er alvorligheten av en virusindusert hjertelidelse, Cardiomyopati (CMS), knyttet opp mot mengden av aminosyren histidin i hjertet. Dette er lovende årsakssammenheng som må undersøkes nærmere.

Planteoljer

Planteoljer påvirker sammensetningen av fett i hjertet, men det er ikke funnet noen sammenheng mellom planteoljer i fôret og endring i mengde arteriosklerose eller atheriosklerose hos oppdrettslaks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer