Beinutvikling og ernæring

Bein består hovedsakelig av spesialiserte proteiner og mineralene fosfor og kalsium. Andre mineraler, som mangan, sink og magnesium, er med å styrke beindannelsen fordi de er viktige ko-faktorer for ensymene som er med å danne skjelettet. For at bein skal vokse og få den endelige formen, trengs det en god balanse med nedbryting og oppbygging. Flere vitaminer er med og regulerer denne balansen (vitamin A, vitamin C, vitamin D og vitamin K) og er derfor nødvendige, sammen med mineralene, for at et skjelett skal utvikle seg riktig.

Feilernæring kan gi beindeformiteter

Feil nivå i fôret av mineralene eller vitaminene kan gi feilutvikling og svakt skjelett hos fisken. For eksempel gir mangel på det essensielle mineralet fosfor deformiteter i hode, ribbein, finne og rygg hos fisk. Liknende deformiteter oppstår også dersom fôret inneholder for mye vitamin A. Videre vet vi at mangel på vitamin C fører til ryggradsdeformiteter hos fisken.

For å sikre god beinutvikling hos oppdrettsfisk må fôrene inneholde tilstrekkelige mengder av disse næringsstoffene. I tillegg er det viktig at de ikke får for mye fordi det kan bli giftig og skade skjelett og andre organer. En annen utfordring er at når fôret inneholder mye av noen av mineralene, vil fisken etter hvert også skille ut mer av disse. Det kan bety en økt miljøpåvirkning når fisk i oppdrett for eksempel skiller ut ekstra fosfor.

Beinutvikling på tidlige stadier

Marine arter, som kveite, torsk og leppefisk, fôres med levende fôr på larvestadiet. Noen av de næringsstoffene som vi vet er viktig for beindannelsen må en først gi til de levende fôrorganismene (rotatorier/hjuldyr og Artemia/saltreker) for at de skal inneholde nok når de blir fôr til de marine fiskelarvene.

I den tidlige fasen av livet er fiskens utvikling svært påvirkelig. Det gjelder også utviklingen av skjelettet. Feil mengde av de viktige næringsstoffene for beinutvikling (se over) og essensielle fettsyrer (omega-3 og omgea-6) i larvefôret gir deformiteter som kommer til syne senere i utviklingen, for eksempel i yngelfasen. NIFES forsker på hvordan en kan balansere sammensetningen av næringsstoff i de levende fôrorganismene for å unngå at deformiteter oppstår senere i fiskens utvikling. For høye nivå av vitamin A i levende fôr kan føre til forandringer i kjevene og sammenvokste ryggvirvler. NIFES forsker på hvilke andre næringsstoff i levende fôret som også kan påvirke utvikling av deformitetene i fiskelarver.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer