Laks i armene på en person på et oppdrettsanlegg.
Foto: Helge Skodvin

Tidligere definerte man ernæringsbehovet til fisk ut i fra vekst og dødelighet. I dag definerer man et ernæringsbehov som sikrer fiskens helse og velferd, og sørger for produksjon av en robust fisk. Det vil si en fisk som ikke utvikler produksjonslidelser og kan stå imot smittepress fra virus, bakterier, og parasitter, og takle ulike miljøendringer.

Stress kan svekke fiskens immunforsvar. Oppdrettsfisk kan bli utsatt for stress blant annet i form av temperaturendringer, trengsel i merdene, og feil ernæring. Fisk tåler stress bedre dersom den har et optimalt fôr som dekker alle ernæringsbehov.  NIFES forsker på hvilke enkeltnæringsstoffer og cocktail av næringsstoffer fisken trenger og som gjør den robust.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer