Torsk
Torsk Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Torsken er en av våre vanligste saltvannsfisker.

I norske farvann skiller en mellom nordøstarktisk torsk, kyst- og fjord torsk og nordsjøtorsk. Torsk er en rovfisk som kan bli opp til 1,5 meter og 40 kilo, og har en levealder på inntil 40 år. Oppdrettstorsk slaktes når den er 2-3 år og 3-4 kilo.

Sesong

Oppdrettstorsk omsettes hele året, fersk eller fryst som skiver, hel fisk eller filet. Den omsettes også lettsaltet og røykt, og som klippfisk og tørrfisk. Det er lite oppdrett av torsk i Norge i dag.

Oppdrett

Det er utfordringer knyttet til oppdrett av torsk. Torskelarver har komplekse krav til ernæring. Fordøyelsessystemet hos marine fiskelarver er ikke ferdig utviklet og de kan derfor ikke leve av tørrfôr, men har behov for levende fôr i form av dyreplankton i tidlige livsstadier. Dersom larver og yngel ikke får tilstrekkelige mengder av ulike næringsstoffer kan det føre til feilutvikling og misdannelser. NIFES jobber med å kartlegge hvordan ulike næringsstoffer påvirker utviklingen av larver og yngel.

Næringsinnhold

Et middagsmåltid med torsk dekker også et dagsbehov for marint omega-3.

Innhold av uønskede stoffer

Filet og lever av oppdrettstorsk har lave nivå av uønskede stoffer.

Overvåkning

Norge er gjennom internasjonalt regelverk forpliktet til å årlig overvåke innholdet av ulike legemidler og miljøgifter i oppdrettsfisk. Det tas én prøve per 100 tonn produsert fisk, og det er NIFES som utfører analysene på oppdrag for Mattilsynet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer