Laks er den arten vi har mest oppdrett av i Norge, men det drives også oppdrett på andre arter som blant annet kveite, torsk, ørret, krabbe og blåskjell, leppefisk. Hver art har sin unike biologi og fôret må derfor være tilpasset hvert art sine ulike ernæringsbehov. Torsk og kveite er mye mindre enn laks i starten av livet, og må derfor ha levende fôr i stedet for fôrpellets.

For at oppdrettsfisken skal ha god helse og velferd er det nødvendig å kartlegge næringsbehovet i ulike livsfaser. NIFES undersøker hvordan ulike næringsstoffer påvirker utviklingen av larver og yngel hos de ulike artene.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer