Fiskefôringredienser og fiskefôr fra fôrindustrien blir årlig analysert for uønskede stoffer og utvalgte næringsstoffer. Prøver samlet inn i 2011 og 2012 inneholdt ingen av prøvene tungmetall eller miljøgifter over grenseverdiene.

Uønskede stoff i fiskefôr

Fiskefôret skal være sunt og trygt for fisken. Uønskede stoffer som kommer fra de ulike ingrediensene i fôret kan i ulik grad overføres fra fôret til fisken. NIFES gjennomfører den årlige overvåkingen av fiskefôr. Rester av lovlige legemidler, mengden av miljøgifter, tilsetningsstoffer og tungmetaller bestemmes i fôrmidler og i fôr til oppdrettsfisk. I tillegg blir en andel av prøvene undersøkt for forbudte legemidler og fôrmidler. Oppdrettsfiskens filet blir også undersøkt for uønskede stoffer.

Overvåkningen blir gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Styrket fôrovervåking

Overvåkningen av fiskefôr ble rustet opp fra 2013 til å omfatte flere prøver og bli mer målrettet. Bakgrunnen for det var at det i 2006 ble det tatt 790 stikkprøver av fôret, mens i 2011 og 2012 ble fiskefôrovervåkingen redusert til kun 25 fôrprøver. I dialog med Mattilsynet har NIFES kommet frem til at dette var for lite.

Inkluderer næringsstoff

Overvåkingen av fiskefôr inkluderer også noen næringsstoff. Dette gjøres for å ha kontroll over hvordan næringsstoffsammensetningen utvikler seg over tid.

Fôrovervåkning er viktig

Matskandaler oppstår ofte på grunn av forurensing av fôr til produksjonsdyr. Overvåkning av fiskefôr er viktig for å ha kontroll over hele produksjonskjeden til oppdrettsfisk. Denne er sammen med overvåkninga av fiskefileten, nødvendig for å gi en oversikt over mattryggheten i alle ledd.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer