Marine fiskearter som torsk og kveite er så små når de klekkes at de kalles larver og er avhengig av levende fôr i den første perioden av livet.

I naturen lever disse artene av hoppekreps (zooplankton) fra havet i den første perioden av livet. Fordi det er vanskelig å dyrke hoppekreps i store mengder får fiskelarver i oppdrett i stedet rotatorier og Artemia som dyrkes i egne tanker for så å bli samlet og gitt som fôr til fiskelarvene.

Artemia

Artemia er et krepsdyr som lever i salte innsjøer. Artemia kapsler seg selv inn når det blir for salt, og disse kapslene samles og selges deretter til oppdretts- og akvarieindustrien. Innholdet av næringsstoffer i Artemia er dårlig i forhold til behovet til marine larver. Derfor blir Artemia først fôret med en emulsjon som forandrer litt på innholdet av næringsstoffer før de blir gitt som fôr til de marine fiskelarvene. Dette kalles å anrike Artemia. Man arbeider med å redusere tiden larven er avhengig av Artemia ved å utvikle et bedre tørrfôr og bedre fôringsregimer. Bedre fôr gjør at noen oppdrettsanlegg nå kan gi kveitelarven tørrfôr tidligere enn ved 100 dager etter klekking.

Rotatorier (hjuldyr):

Fiskelarver beiter vanligvis på yngre stadier av hoppekreps, som i voksen alder er fra 0,5 til 4 mm. Rotatorier er små nok til å erstatte de minste stadiene av hoppekreps.

Rotatoriene, eller hjuldyrene, har fått navnet fordi de har en krans av cilier rundt munnåpningen som de bruker til å bevege seg (rotere) og fange mat med. De lever ofte i brakkvannsområder og er utbredt over hele verden. Flere av hjuldyrene som brukes i oppdrett er hentet fra de naturlige leveområdene og er deretter kultivert, slik at de kan brukes som fôr til fiskelarver. Tilsvarende som for Artemia, er ikke sammensetningen av næringsstoffer i rotatorier optimal for alle marine fiskearter. Hjuldyrene anrikes vanligvis med ekstra næringsstoffer før de fôres til fiskelarvene. I tillegg kan en justere forholdene som finnes i kulturen. I motsetning til Artemia, som kommer i sine egne kaplser, lager oppdretterne rotatorier ved å ha kulturer gående. Det betyr at disse dyrene formerer seg i tankene på oppdrettsanlegget. Forskning ved NIFES har vist at det er mulig å øke mengden av mineralene sink, selen, mangan og kobber i hjuldyrene ved å tilsette mer i hjuldyrenes fôr for å optimalisere mengden i forhold til fiskelarvenes ernæringsbehov.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer