For å finne ut av hvor mye fiskeolje og fiskemel som går med for å produsere oppdrettsfisk, beregnes forholdet mellom mengden villfisk i fôret og mengden oppdrettsfisk produsert.

For å finne ut av hvor mye fiskeolje og fiskemel som går med for å produsere oppdrettsfisk, beregnes forholdet mellom mengden villfisk i fôret og mengden oppdrettsfisk produsert. Denne beregningen kalles Fish In Fish Out (FIFO). Ved å redusere andelen fiskemel og fiskeolje i fiskefôr, vil mengden villfisk som behøves for å produsere én kilo kg oppdrettsfisk gå ned. I beregningen av FIFO er det tre faktorer som er viktig. Det er antall kilo fiskemel og fiskeolje man får ut av villfisken, antall kilo fôr oppdrettslaksen spiser for å øke vekten med en kilo, og mengden fiskemel og fiskeolje som brukes for å lage oppdrettsfôret.

Fiskemel og fiskeolje har tradisjonelt vært brukt som hovedingredienser i fôr til oppdrettslaks. I dag brukes mindre av disse ingrediensene, og studier ved NIFES viser at det er mulig å produsere én kilo laks med mindre enn én kilo villfisk.

Hvor mye villfisk går med?

For å illustrere hvor mye villfisk som går med til å produsere laks når fôrråvarene varierer, følger noen eksempler på beregninger av FIFO fra tre ulike fôringsforsøk med stor laks som er gjort ved NIFES i tabellen under. Tallene som FIFO-beregningene i tabellen bygger på, er fra tre forskningsprosjekter, og inkluderer fiskemel- og fiskeoljebaserte fôr, samt fôr hvor en del av fiskemel og/eller fiskeoljen er erstattet med planteråvarer. I kommersielt fôr til oppdrettslaks byttes både fiskemel og fiskeolje ut med en andel av andre fôrråvarer, som for eksempel planteproteiner og planteoljer.

Tabell: Kilo råstoff fra villfisk per kilo produsert oppdrettsfisk (FIFO)

Tabellen viser en oversikt over kilo råstoff fra villfisk per kilo produsert oppdrettsfisk som kalles FIFO.
Fiskemel (kg/kg fôr)Fiskeolje (kg/kg fôr)Plantemel (kg/kg fôr)Planteolje (kg/kg fôr)
0,3860,290,290
0,560,2800
0,120,0860,440,19
0,180,310,560
0,180,0620,560,25

FIFO:

Fiskeolje fra villfisk med 12% fettinnholdFiskeolje fra villfisk med 8% fettinnholdFiskeolje fra villfisk med 5% fettinnhold
3,04,77,5
2,13,25,0
0,61,01,6
3,14,77,4
0,90,91,5

Eksempler på FIFO beregnet fra fem fôr brukt i ulike forskningsprosjekter* med tre nivåer av fiskeoljeutbytte fra villfisk (5 %, 8 % og 12 %). De faktiske fôrfaktorer fra forsøkene er brukt i utregningene av FIFO. I fôr 1, 3,4 og 5 er råstoff fra villfisk erstattet med planteoljer og/eller plantemel*1: RAFOA, fôrfaktor = 1,3. 2A og 3 : AquaMAX, fôrfaktor = 0,9. 4 og 5 : Helkjede, estimert fôrfaktor = 1,2.

Beregningene gjort for fôr 2 som bare inneholder fiskemel og fiskeolje, viser at FIFO vil variere fra 2,1 til 5, avhengig av fettprosent i fiskearten oljen fremstilles fra. I de fire andre fôrene er fiskeolje og/eller fiskemel erstattet med planteråvarer, og FIFO varierer også her. Både fiskearten fiskeoljen er laget av, og mengden av fiskemel og olje som brukes i fremstilling av fôr, vil altså påvirke FIFO.

Hva betyr FIFO for laks som EPA og DHA-kilde?

For friske mennesker anbefaler EFSAs et daglig inntak av de marine omega-3 – fettsyrene EPA og DHA på 250 milligram for å forebygge mot utvikling av hjerte/kar-sykdom. For å dekke det behovet må man spise 28 gram per dag av laks som er produsert med en lav FIFO (0,5-1,3), eller ett måltid per uke (200g). Oppdrettslaks er altså en meget god kilde for EPA og DHA, også når mye av fiskeoljen er byttet ut med planteoljer og avhengigheten av villfisk som fôringrediens er sterkt redusert.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer