Noen av de uønskede stoffene som finnes i fôr kan overføres til den spiselige delen av fisken og påvirke mattryggheten.

Norske og europeiske matmyndigheter stiller strenge krav til overholdelse av grenseverdier og overvåkning. Forskning og forståelsen av hvordan de uønskede stoffene overføres fra fôr til filet er viktig for å kunne si noe om en eventuell risiko for konsumenten.

Modeller kan gi svaret

En måte å studere overføringen av stoffer på er å lage matematiske modeller for hvor mye av det uønskede stoffet som kan overføres fra fôr til filet. En slik modell kan brukes til å forutsi hvor mye av et stoff som vil overføres til fisken, gitt en kjent mengde i fôret. Disse modellene er nyttige når man skal gi råd til forvaltningen. For eksempel kan det beregnes om en uønsket forbindelse i fôret vil innebære en risiko for konsumenten, hvilke nivå fôret har inneholdt dersom det er en overskrivelse i mat, og hvilke kilder som er årsaken til forurensningen.

Hvilke stoffer overføres?

Foreløpig finnes det få studier på overføring av stoffer fra fôr til mat, men slike studier vil kunne bidra til et mer systematisk regelverk i fremtiden. Det vil si at overholdelse av grenseverdier i fôr automatisk vil medføre overholdelse av grenseverdier i mat, gitt at man vet hvor mye som overføres fra fôr til mat.

NIFES har studert overføringsgraden av noen stoffer fra fiskefôr til den spiselige delen av fisken:

Overføringsgrad fra fôr til filet

Tabellen viser studier på overføringsgraden av noen stoffer fra fiskefôr til den spiselige delen av fisken. Overføringsgraden defineres som høy, middels, lav og neglisjerbar med utgangspunkt i dioksiner og PCB som i høy grad blir holdt igjen i fisken. (Klikk på overskriftene for å sortere).
StoffgruppeTypeOverførings-grad
EnrofloxacinAntibakterielle stoffer fra animalske bi-produkterlav
Ciprofloxacin fra enrofloxacinAntibakterielle stoffer fra animalske bi-produkterlav
HBCDMiljøgifterhøy
Polyklorert dibenzodioksin (PCDD)Miljøgifterhøy
Polyklorert dibenzofuran (PCDF)Miljøgifterhøy
Dioksinlignende polyklorerte bifenyl (PCB)Miljøgifterhøy
ToksafenMiljøgiftermiddels
Organisk Arsen (vannløselig)Tungmetallerhøy
Organisk KvikksølvTungmetallerhøy
Uorganisk KvikksølvTungmetallerlav
EndosulfanPlantevernmiddelmiddels
EthoxyquinTilsetningsstofflav
Ethoxyquin dimer fra ethoxyquinTilsetningsstoffmiddels

I tabellen defineres overføringsgraden som høy, middels, lav og neglisjerbar. Dette er med utgangspunkt i dioksiner og PCB, da disse blir holdt igjen i høy grad i fisken.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer