Ingredienser fra det marine miljø kan være alternative kilder til fiskemel og fiskeolje.

Fosfor fra fiskebein

Fosfor fra fiskebein kan erstatte de tradisjonelle tilsatte fosforkildene i fôr til laks. Fisk som i forsøk ble gitt fôr med beinhydrolysat hadde like god vekst og velferd som fisken som fikk tradisjonelt fôr med tilsatt fosforsalt.

Fosfor er en viktig ingrediens i fiskefôr og er nødvendig for riktig beinutvikling hos fisk. Fisken får vanligvis uorganisk fosfor som utvunnet fra gruvevirksomhet, noe som er en begrenset ressurs. Utvinning av fosfor fra fiskebein er derfor en god måte å utnytte biprodukter fra fisk, uten å tilføre ekstra fosfor til det marine miljø.

Sildemelke

Fiskemelke kan ha gunstige effekter på fiskehelsen, på grunn av det høye innholdet av nukleotider (DNA).
I cellekultur har sildemelke vist seg å påvirke fiskens immunsystem på en positiv måte, noe som tyder på at sildemelke kan være positivt også for laksens immunsystem.

Krill

Krillmel er en god kilde til velbalansert protein, marine fosfolipider og marine omega-3 fettsyrer, og kan derfor være godt egnet som ingrediens i fiskefôr. Men krillmel innholder også naturlig høye nivå av fluor. Forsøk i sjø med laks, kveite og torsk har vist at fluor ikke blir tatt opp av fisken.

Blåskjell

Mel fra blåskjell er sammenlignbart med fiskemel, både når det gjelder innhold av protein, aminosyresammensetningen av proteinet og innhold andre næringsstoffer. Forsøk viser at ørret fôret med blåskjellmel vokste like bra som fisk som fikk kommersielt fôr. Dette tyder på at blåskjellmel kan være en god erstatning for fiskemel i fôr til oppdrettsfisk.

Tang

Tangmel har generelt et lavt innhold av protein og fett, men er rike på mineraler som laksen trenger å få fra fiskefôr. Analyser viser imidlertid at enkelte sorter tangmel inneholder mye av tungmetallet arsen, i en mengde som ligger over øvre grenseverdi for ingredienser til fiskefôr. Disse tangmelproduktene kan derfor ikke brukes direkte i fiskefôr. Om tangmel skal bli en fremtidig ingrediens i fiskefôr må det gjøres flere studier for å identifisere hvilke tangarter som inneholder lite arsen, i tillegg til økt kunnskap om arsenformen fra tangmel skader laksen, og om stoffet kan finnes igjen i fileten.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer