Fiskevelferd og ernæring i akvakultur

Hvordan sikre riktig fôr for oppdrettsfiskens utvikling og velferd.

Akvakultur spiller en viktig rolle for å sikre tilstrekkelig og næringsriktig mat for en voksende verdensbefolkning. Men det krever at fôrtilgangen øker tilsvarende.

Fremtidens fôr skal være sunt og trygt for fisken og sikre at spiselig del av oppdrettsfisken er sunn og trygg mat. Tidligere ble fôr til oppdrettsfisk basert på fiskemel og fiskeolje. Men tilgangen på disse råvarene er relativt stabilt på verdensbasis, og for å møte det økende behovet av fiskefôr må fôret være basert på utradisjonelle ingredienser som for eksempel planteråvarer.

Behovet for alternative råvarer til fiskefôr er økende, og NIFES bidrar med kunnskap om fiskens ernæringsbehov og øvre toleransegrenser for uønskede stoff. Dette er viktig for å kunne vurdere nye råvarer og hvor egnet de er som råstoff til fiskefôr.  NIFES arbeider med å identifisere nye risikoer blant annet fra animalske biprodukter og vegetabilske råvarer til fiskefôr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer