En ny studie viser at laks som får moderate mengder forfordøyde fiskeproteiner i dietten reduserer innvollsfettet, og dette kan ha en betydning for laksens helse.

Dagens fiskefôr inneholder store andeler planteråstoffer, og laks som får planteproteinbaserte dietter kan utvikle et problem med fedme.  I en studie som NIFES har gjort, ble laks gitt 20 prosent fiskemel i dietten som ble erstattet med 5 til 20 prosent forfordøyde (hydrolyserte) fiskeproteiner. At et protein er hydrolysert, vil si at det er brutt ned i mindre biter.

– Dette påvirket ikke fôrinntaket, men gjorde at laksen vokste annerledes. Veksten ble redusert med økende mengde forfordøyde proteiner, sier Marit Espe, forsker ved NIFES.

Sløyd vekt på fisken var lik, noe som tyder på at moderate mengder med forfordøyde fiskeproteiner gjør at laksen reduserer mengden innvollsfett, og får muligens bedre helse. Innvollsfett hos mennesker er uønsket, og dette kan være det samme for laks.

Forfordøyde fiskeproteiner er biprodukter fra fiskeriene, og er derfor en bedre ressursutnyttelse i fremtiden.

– Vi trenger flere forsøk for å kunne slå fast at dette er bedre for laksens helse. Vi skal nå i gang med en undersøkelse som ser på hvilken effekt disse fiskeproteinene har på cellenivå, sier Espe.

Studien ble gjort på laks på 400 gram i tolv uker, frem til laksen veide ett kilo.

Forsøket er finansiert av NFR og Ewos Innovation. Saken er basert på artikkelen «Hydrolyzed fish protein concentrate (FPC) reduces viscera mass in Atlantic salmon fed plant-protein-based diets», som kommer på trykk i neste utgave av Aquaculture Nutrition.

Kontakt: Marit Espe

Telefon: 414 63 903

E-post: mes@nifes.no/

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer