Fremste rekke: Robin Ørnsrud, Arne Duinker, Heidi Amlund, Bente Torstensen (alle fra NIFES). Midterste rekke: Rune Waagbø (NIFES), Svenja Heesch (National University of Ireland), Richard Quilliam (University of Stirling), Åshild Krogdahl (NMBU), Nina Sylvia Liland (NIFES), Louise Buttle (EWOS Innovation), Anne Marie Bakke (NMBU). Bakerste rekke: Trond Kortner (NMBU), Eric-Jan Lock (NIFES), Christoffer Troedsson (Uni Research), Kees Aarts (Protix), Roger Strand (UiB-SVT), Andre Gilburn (University of Stirling). Tilstede, men ikke med på bildet: Dorothy Dankel (UiB-SVT). Andre gruppedeltagere, som ikke var på møtet: Johan Johansen, GIFAS (Gildeskål), EWOS Innovation, Jan Vidar Jakobsen, Christian Bruckner og Margarita Novoa Garrido (Bioforsk Bodø), David Oliver (University of Stirling), Sandra Bukkens og Mario Giampietro (Univ. Automn. De Bacelona), Henning Sørum (NMBU), Matthias Kaiser (UiB-SVT).

20. august var det oppstartsmøte for AquaFly-prosjektet hos NIFES. NIFES leder en gruppe på 12 forskningspartnere fra 5 land, som skal fordype seg i forskning rundt bruk av insektmel i fôr til oppdrettsfisk. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd med 13 millioner og skal gå over 4 år.

Våre samarbeidspartnere er: Bioforsk Nord, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), UiB v/Senter for Vitenskapsteori og Uni Research, Norsk instiutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS), EWOS Innovation, Protix Biosystems BV (Nederland), National University of Ireland Galway v/Irish Seaweed Research Group (Irland), , Universitetet I Barcelona v/Institute of Enviormental Science and Technology (ICTA) (Spania), og University of Stirling v/Biological and Enviormental Sciences (Storbritannia).

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer