Fet fisk er trygt å spise, og dette gjelder også oppdrettslaks. Det viser overvåkning som NIFES har gjort de siste årene.

De siste ukene har det blitt stilt spørsmål ved innholdet av miljøgifter i oppdrettslaks. Overvåkning ved NIFES viser at innholdet av organiske miljøgifter i oppdrettslaks er på lik linje med annen fet fisk, som makrell, sild og ørret. NIFES overvåker årlig både villfisk og oppdrettslaks, gjennom stikkprøver og mer omfattende kartlegginger.

– Vi ser at innholdet av miljøgifter har gått ned i oppdrettslaksen de siste årene. Dette har sammenheng med at laksen får mer plantebaserte råvarer i fôret, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør ved NIFES.

Organiske miljøgifter, som PCB, dioksiner, og dioksinlignende PCB er menneskeskapte miljøgifter som har blitt sluppet ut i naturen, og som akkumuleres i det marine miljø. Fet fisk vil inneholde mer av disse miljøgiftene enn mager fisk, fordi miljøgiftene akkumuleres i fett.

– Vi vet at utslippene av disse miljøgiftene har blitt mindre de siste årene, og at inntaket i befolkningen har gått betydelig ned de siste tiårene, sier Graff.

Norske kostholdsanbefalinger fra 2011 råder alle til å spise fisk to til tre ganger i uken, hvor halvparten er fet fisk.

– Alle analyser NIFES har gjort på uønskede stoffer i fet fisk viser at man trygt kan følge disse rådene, sier Graff.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer