Feit mus som kryper på hvit benk
Foto: NIFES

Fedme påvirker lagringen av persistente organiske miljøgifter hos mus, viser ny forskning. Men miljøgiftene som ble undersøkt gjorde ikke musene feitere.

Forskere ved NIFES ville finne ut om persistente organiske miljøgifter (POP), som PCB og plantevernmiddelet DDT, har noen påvirkning på utvikling av fedme eller diabetes. For å finne ut mer om det ble mus gitt fiskeoljedietter med fire forskjellige POP-er i ulike doser.

– Vi forventet forskjeller mellom dosene, men vi så ingenting på fedmeutvikling eller utvikling av diabetes. Det var ingen påvirkning, sier Lene Secher Myrmel, forsker ved NIFES.

Funnene fra museforsøkene blir nå publisert i en artikkel i The Journal of Nutritional Biochemistry. Der beskriver Myrmel at forskerne imidlertid fant POP-ene i fettvevet, selv om de ikke fant noen effekter av miljøgiftene.

– Det lagret seg i fettvevet i forhold til størrelsen på dosen, sier Myrmel.

Bedre «lagringskapasitet»

Deretter testet forskerne om ulike typer dietter hadde noe å si for hva som skjedde med miljøgiftene i musene. Én gruppe mus fikk en lavfettdiett, en annen fikk en høyprotein-høyfett-diett, mens den siste fikk en høysukker-høyfett-diett.

– Miljøgiftene påvirket ikke utvikling av fedme eller diabetes uansett diett, sier Myrmel.

– Men musene som spiste høyprotein-dietten forble slanke, og i tillegg lagret de mye mindre av POP-ene i fettvevet sammenlignet med musene som fikk høysukker-dietten.

Dette skyldes kanskje at hvis man spiser en diett man blir tykk av, så lagrer man mer fordi man får mer fett og dermed bedre «lagringskapasitet», forklarer Myrmel.

– POP-ene vi har testet påvirker ikke fedmeutvikling, men fedmeutvikling påvirker POP-akkumulering, sier hun.

Skal se på flere dietter

Funnene tyder på at dietten er viktig for hvor mye miljøgifter man får i kroppen, mener Myrmel.

– Fedme gjør kroppen mer mottakelig for miljøgifter, og man kan endre dette med kosten, sier forskeren som nå vil undersøke andre diettsammensetninger.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer