MR-scan av makrell-tverrsnitt fra ulike tider av sesongen. Foto: NIFES/UIB

Fettfordelingen i makrell avhenger av den totale fettmengden i fisken. Dette viser unike bilder som forskere ved NIFES og Universitetet i Bergen har tatt ved hjelp av ny MR-teknologi.

-Bildene vi fikk ga langt bedre detaljer enn et arbeid som var gjort på makrell tidligere, sier Arne Duinker, forsker ved NIFES.

Det ble samlet inn prøver av fisk gjennom hele makrellsesongen. Den nedfrosne fisken ble skåret opp med en vanlig påleggsskjærer, og deretter ble fettet analysert. Analyser av fettinnholdet viste som forventet en kraftig økning fra våren og frem mot høsten. I den enkelte fisk viste analysene også en klar nedgang fra skinnet og innover mot ryggbeinet.

–Vi ville gjerne vite mer om detaljene og fikk tilgang til en avansert MR-maskin ved MIC-senteret (Molecular Imaging Center) ved Universitetet i Bergen, som vanligvis brukes til mus og rotter. Deretter fikk vi laget bilder av fettinnholdet i tverrsnitt av makrell fra ulike deler av sesongen, forteller Duinker.

Bildene viste at fettmarmoreringen så ut til å følge fettnivået og ikke sesongen siden fisk med samme fettinnhold, men fra ulike tider på året, hadde lik marmorering av fettet. Buklappene og laget like under skinnet hadde også høyere fettinnhold enn resten av fileten.

Makrell fra tidlig i sesongen var generelt mager og hadde også svært lite fett marmorert innover i muskelen. Selv under huden var fettinnholdet lavt. Etter hvert som fisken ble feitere, ble mer og mer fett marmorert innover i muskelen.

Den samme fisken ble analysert for tekstur ved NOFIMA. Det var en tendens til at høstfisken hadde fastere tekstur enn sommerfisken, men med en del variasjon mellom de ulike uttakstidspunktene fra samme periode slik at det ikke kunne finnes et klart sesongmønster. Ulik behandling og innfrysning av fisk i de ulike prøvene kan ha påvirket teksturen en del.

Faktaark: Fettavleiring hos makrell

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer