Fiskefôr i hånd
Foto: NIFES

Ethoxyquin (EQ) er en syntetisk antioksidant som er påbudt å tilsette i fiskemelet for å hindre eksplosjon av fiskemelet under sjøtransport. Stoffet overføres i noen grad fra fôr til filet. I laks omdannes EQ hovedsakelig til en ethoxyquin dimer (EQDM).

Ethoxyquin i fôr

Ethoxyquin er påbudt å tilsette i fiskemel for å hindre eksplosjon under sjøtransport. For summen EQ og andre syntetiske antioksidanter (inkludert BHA og BHT) har EU satt en øvre grenseverdi på 150 mg/kg fôr. Data fra overvåkningen av fiskefôr i Norge viser gjennomsnitt på 20 mg ethoxyquin per kg fôr med en variasjon fra 0,51 til 180 mg/kg (se figur nedenfor).

Figuren viser innholdet av ethoxyquin i fiskefôr fra 2007 til 2014 (data fra den årlige fôrovervåkingen som NIFES gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet)

Figuren viser innholdet av ethoxyquin i fiskefôr fra 2007 til 2014 (data fra den årlige fôrovervåkingen som NIFES gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet)

 

Overføring fra fôr til fisk

Fôringsforsøk med fisk har vist at EQ i noen grad overføres fra fôr til filet. I laks omdannes EQ hovedsakelig til en ethoxyquin dimer (EQDM). En annen EQ-metabolitt er EQ quinone imine (QI), som ikke har vært inkludert i overvåkning av fiskefôr og oppdrettsfisk.
Den høyeste konsentrasjonen av EQ som NIFES har funnet i laksefilet er 0,2 mg/kg, mens gjennomsnittet for det enkelte år i perioden 2005 til 2010 varierer fra 0,003 til 0,04 mg/kg. Den høyeste konsentrasjon av sum EQ og EQDM som NIFES har funnet i laksefilet er 2.5 mg/kg.

For å beskytte folkehelsen anvender man grenseverdier som ”maximum residue limit” (MRL). Flere ulike MRL eksisterer for EQ, avhengig hvilken matvare det gjelder. Disse varierer også mellom ulike land.

Trygt å spise fisk som har fått ethoxyquin i fôret?

For å være sikker på at inntak av tilsetningsstoffer ikke skal gi noen helserisiko etablerer helsemyndighetene grenser for akseptabelt daglig inntak (ADI) av tilsetningsstoffer som brukes i mat. Det samme er tilfelle for plantevernmidler. ADI er definert som den mengden av et stoff en person kan få i seg daglig gjennom hele livet uten at det er helseskadelig. Den tar utgangspunkt i stoffets giftighet.

Verdens helseorganisasjon og FAOs uavhengige ekspertkomité (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR) har fastsatt en ADI for summen av EQ og tre omdanningsprodukter av dette stoffet i planter på 0,005 mg pr. kg kroppsvekt pr. dag, siden EQ også brukes som pesticid i noen land.

Analyser av EQ i filet fra ulike oppdrettsarter som torsk, laks, kveite og ørret viser at EQ kan bidra med 4 til 15 prosent av ADI etablert av JMPR ved inntak av en middagsporsjon på 300 gram (metabolittene som finnes i planter og som er inkludert i JMPRs ADI, finnes ikke i fisk).

Det er foreløpig ikke etablert en ADI-verdi for summen av EQ og EQDM. EFSA har tidligere konkludert at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon til å fastsette akseptabelt daglig inntak(ADI) og MRL for EQ i mat.

Les rapport på ADI her. 

Les rapport på MRL her.

EFSA har nylig risikovurdert ethoxyquin som tilsetningsstoff i dyrefôr:
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4272).

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer