Jodinntaket hos gravide og ammende er trolig lavere enn ønskelig. Dette er noen av resultatene som har kommet frem i forskningsprosjektet på helsestasjonen i Fjell kommune.

Jodinntaket ble undersøkt blant ca 100 gravide og ammende, og er del av masteroppgaven til Camilla Fløysvik Seldal. Deltakerne har deltatt via spørreskjema om deler av kostholdet sitt, og ved innlevering av urinprøver.

For å bestemme jodstatus i en gruppe kan man måle jodutskillelse i urin. Våre tall viste at jodutskillelsen var lav både under graviditeten og tre måneder etter fødsel sier Lisbeth Dahl, forsker ved NIFES.

Sjømat er viktigste kilde 

Jod er et essensielt sporstoff som vi må få gjennom kosten og som er spesielt viktig for utvikling av hjernen til foster og spedbarn. I mange land kan jodmangel være grunn til nedsatt mental utvikling hos barn. Nok jod til mor er også viktig i svangerskapet for å sikre hennes egen helse. Sjømat har et høyt jodinnhold, og er den beste kilden så lenge du spiser sjømat ukentlig. Melk og meieriprodukter produsert i Norge er også viktige jodkilder.

 Fisk en gang i uken 

Flere kostholdsstudier viser at sjømatinntaket blant gravide er lavere enn ønskelig. Resultater fra vår studie i Fjell viste også at sjømatinntaket er noe lavt og enda lavere rett etter fødsel, sier Dahl. Både gravide og ammende anbefales å spise sjømat to til tre ganger i uken, og gjerne supplere med sjømatpålegg. Et økt sjømatinntak vil derfor kunne øke jodinntaket blant disse kvinnene og bidra til å sikre at både mor, og barn som ammes, får nok jod i denne sårbare perioden.

– Det typiske for våre deltakere var å spise mager fisk en gang i uken. Dette kunne gjerne vært det dobbelte, og helst også inkludert feit fisk. For å finne ut mer om sjømatinntak og jodstatus blant gravide, er vi nå godt i gang med å samle data fra nesten 1000 kvinner fra hele Norge, sier Lisbeth Dahl.

Kontakt: Lisbeth Dahl

Tlf: 414 50 308

E-post: lisbeth.dahl@nifes.no/

 

Prosjektleder: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU vest, Uni helse).

Andre samarbeidspartnere: Fjell kommune.

Finansiering: Fiskeri- og kystdepartementet, Universitetet i Bergen og Meltzerfondet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer