Foto: NIFES

En økning i havtemperaturen til ti grader fører til økt dødelighet og stressete torskeembryoer, viser en studie ved NIFES.

I et forsøk ble torskeegg utsatt for temperaturer på seks eller ti grader. Prøver ble tatt ut ved ulike utviklingsstadier fra befruktning og frem til klekking, og resultatene viste at forskjellene på disse to temperaturene er store.

– Ved en temperatur på ti grader får torskeeggene dårligere evne til å regulere antioksidantaktiviteten. Denne aktiviteten må holdes under kontroll for at utviklingen hos embryoene skal bli normal, sier Kaja Helvik Skjærven, forsker ved NIFES.

Torskeeggene var sterkt påvirket av temperaturstress ved ti grader. Høyere temperaturer øker forbrenningen hos torskeembryoene, og dette gjør at de vokser fortere og celledelingen går for fort. Utviklingen av embryoene blir derfor ikke riktig, noe som ga høyere dødelighet. I denne studien ble det vist at den viktige antioksidantbalansen ble endret. Vi fant at uttrykket av gener som er sentrale i reguleringen av antioksidanters aktivitet ble svakere.

Tidligere studier har vist at seks grader er optimalt for torskeegg. Den gjennomsnittlige globale temperaturen stiger, og i de nordlige farvannene antas temperaturen i de øvre vannmassene å stige mellom 1,5 og 4 °C de neste hundre årene.

– Torskeeggene er pelagiske, noe som vil si at de flyter i de øvre vannmassene.  De blir derfor lettere påvirket enn for eksempel sildeegg som utvikler seg på havbunnen, sier Skjærven.

Senere stadier av torskelarvene vil derimot tåle temperaturforandringene bedre enn eggene. Men stress som blir påført på eggstadiet kan ikke rettes opp senere.

Studien er publisert i Free Radical Biology and Medicine.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer