Kaja Helvik Skjærven disputerer fredag 26.oktober for ph.d- graden ved Universitetet i Bergen.

Den globale temperaturen stiger. I de nordlige farvannene antas temperaturen å stige mellom 1,5 og 4 °C de neste hundre årene. For mange arter er temperaturen en avgjørende faktor for utbredelsen. Nordlige fiskearter, som vår torsk, har et snevrere temperaturspekter enn fisker i mer tempererte områder. Fiskeegg er langt mer sårbare for temperaturendringer enn voksne individer. Ved en høyere temperatur utvikler embryoet (fosteret) i fiskeegget seg for fort slik at de klekkete torskelarvene blir kortere, tynnere og flere av larvene har misdannelser.

Skjærven har dokumentert endringer i genuttrykk hos torskeegg som har blitt utsatt for høyere temperaturer og hvilke negative effekter det har på torskens utvikling.

Les mer på UIBs nettsider.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer