Foto: Helge Skodvin

Nina Sylvia Liland disputerte i dag for PhD- graden ved Universitetet i Bergen/NIFES med avhandlingen: “Atlantic salmon (Salmo salar L.) sterol metabolism and metabolic health – impact of dietary lipids”.

Fiskeolje er en begrenset ressurs. Derfor inneholder dagens fiskefôr mindre fiskeolje som blir erstattet med planteoljer. Oppdrettslaks har ikke behov for fiskeoljen, men den har behov for flere av næringsstoffene som fiskeoljen bidrar med. Det gjelder spesielt de marine omega-3 fettsyrene, men også mettet fett, kolesterol og fettløselige vitaminer. Fett fra planter har en annen sammensetning av fettsyrer, fettløselige vitaminer og steroler, som kan påvirke både vekst og fiskens helse. Tidligere arbeid har vist at fôr med veldig lite marine ingredienser og mye planteingredienser økte fett i blodet, i bukhulen og i leveren hos laks.

Dette doktorgradsarbeidet har fokusert på hvordan mettet fett, de marine, langkjedede omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), kolesterol og plantesteroler i fôr påvirker laksens fettomsetning.

Det er gjort flere fôringsforsøk med Atlanterhavslaks som viser en høyere risiko for å mer fettlagring i lever (fettlever) ved lave nivå av mettet fett og av de marine, langkjedede omega-3 fettsyrene EPA og DHA, kolesterol og høye nivå av plantesteroler. Samtidig var det ingen tegn til økt betennelse eller nedsatt robusthet ved de fettlagringsnivåene i lever rapportert her. Arbeidet tyder på at oppdrettslaks har behov for kolesterol i fôret, og at høye nivåer med fytosteroler kan ha en uønsket effekt på fettomsetningen.

Avhandlingen har bidratt med økt forståelse for laksens ernæringsbehov av EPA, DHA, kolesterol og toleranse for plantesteroler i forhold til laksens metabolisme. Kunnskap om laksens ernæringsbehov for fettsyrer, kolesterol og toleranse for fytosteroler gir grunnlaget for fremtidens fôr til oppdrettsfisk basert på tilgjengelige råvarer som sikrer laksens ernæringsbehov og gir god vekst og en robust fisk.

Nina Sylvia Liland (f. 1985) er oppvokst i Stavanger. Hun har en bacherlograd i Havbruksbiologi fra UiB, og en mastergrad i Ernæring hos Akvatiske organismer fra Nasjonalt Institutt for Ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og UiB. Hovedveileder har vært Prof. Rune Waagbø, og medveiledere Dr. Bente E. Torstensen og Dr. Nini H. Sissener.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer