Foto: Helge Skodvin

Har funnet ny metode for å analysere arsen i fiskeoljer.

Veronika Sele disputerte mandag 19. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen/NIFES med avhandlingen: «Method development and analysis of arsenolipids in marine oils».

Fiskeoljer inneholder naturlig høye konsentrasjoner av arsen. Det er i dag liten kunnskap om forbindelsene av arsen som er tilstede i fiskeoljer, så vel som i andre typer marine oljer. Arsen er et grunnstoff som blir frigitt både gjennom naturlige og menneskeskapte kilder, og det finnes i høye konsentrasjoner i sjømat. Naturen til arsen er nokså kompleks, der opp mot 100 ulike forbindelser av elementet finnes. I fiskeoljer og andre marine oljer er det de fettløselige forbindelsene av arsen som er hovedforbindelsene. Dette er en gruppe forbindelser med fellesnavn arsenolipider. På grunn av mangel på analysemetoder er det i dag lite kunnskap om arsenolipidene i fiskeoljen.

Sele tar for seg utvikling av analysemetoder. Disse brukes til å bestemme de kjemiske formene (spesieringsanalyser) av arsen i marine oljer. Ulike fremgangsmåter ble benyttet, der avanserte analyseteknikker som kromatografi og massespektrometri ble brukt. Sele viser at flere typer fiskeolje inneholdt to ulike grupper arsenolipider: arsenholdige hydrokarboner og arsenholdige fettsyrer. I alle fiskeoljer som ble undersøkt var det tre arsenholdige hydrokarboner som var dominerende. Også andre marine oljer, som olje av sel, laks og torskelever ble vist å inneholde arsenholdige hydrokarboner og fettsyrer.

Det vites i dag lite om hvordan disse forbindelser blir dannet i marine prøver, og om de har biologiske, eller eventuelt toksiske egenskaper. Dette arbeidet danner grunnlaget for videre studier av arsenolipider i fisk, og fòr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer