– Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å påstå at oppdrettslaks øker faren for fedme og diabetes 2 hos mennesker, sier forskningsdirektør ved NIFES, Livar Frøyland.

”Oppdrettslaks i butikken innheholder så mye miljøgifter at faren for fedme og diabetes øker betydelig”, heter det i et intervju med forsker Jerome Ruzzin i UiBs nettavis på Høyden. Påstanden bygger på en studie gjennomført ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking), der Ruzzin, nå postdoktor ved UiB, var prosjektleder.

– Resultatene fra studien er interessante. Men konklusjonen, slik den er presentert i På Høyden, har vi ikke grunnlag for å trekke, sier professor og forskningsdirektør ved NIFES, Livar Frøyland, som også har bidratt til studien sammen med flere andre NIFES-forskere.

I undersøkelsen, som er publisert i tidsskriftet Plos One, ble mus fôret med en svært fettrik diett med oppdrettslaks i opptil åtte uker. Målet var å finne ut om en ekstremdiett av laks påvirker fedme og diabetes. I forskning på fedme og diabetes er det vanlig å bruke slike ekstremdietter for å fremprovosere effekter av for eksempel fremmedstoffer.

– Om mennesker skulle spise samme mengde som i dette forsøket, ville det betydd laks til frokost, lunsj, middag og kvelds – hver dag. Få, om noen, har så store inntak av laks på menyen. Vi har også offisielle kostholdsråd i Norge, som anbefaler oss å unngå et ekstremt og ensidig kosthold – blant annet fordi vi vet at det finnes rester av fremmedstoffer i oppdrettslaks. Men det er også kjent at disse nivåene er lave, sier Frøyland.

Fedme og diabetes er et felt det forskes mye på ved NIFES.

– Vi håper denne studien kan være et steg på veien til å kartlegge sammenhenger mellom eksponering for fremmedstoffer og helsetilstander som overvekt og diabetes. For å nå dit må vi gjøre grundigere undersøkelser av for eksempel effektene av protein. Påstandene knyttet til mennesker, slik de er fremsatt i På Høyden, finnes det ikke grunnlag for i studien vi har på bordet i dag, sier Frøyland.

 

Kontaktperson: Livar Frøyland

Telefon: 48185032

E-post: lfr@nifes.no/

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer