Analyser av dagens oppdrettslaks fra 2010 viser at en voksen person som spiser én laksemiddag får dekket behovet for de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA for en hel uke.

 Hvor mye EPA+DHA inneholder laksen?

Analyser av oppdrettslaks som NIFES har gjennomført viser stor variasjon i innholdet av EPA og DHA i laks. Resultatene av analysene for norsk oppdrettslaks fra 2010 viser at et middagsmåltid på 100-150 gram for en voksen person dekker EFSAs anbefalte inntak for en hel uke av EPA og DHA for friske folk. I perioden 2005-2010 inneholdt oppdrettslaksen 1,7-2,7 gram EPA+DHA per 100 gram laksefilet (https://nifes.hi.no/sjomatdata/). I 2010 viste analysene at laksen gjennomsnittlig inneholdt 2.1 gram EPA + DHA per 100 gram. EUs mattrygghetsorgan, EFSA, anbefaler for friske folk et daglig inntak av 0,25 gram EPA og DHA for å beskytte mot hjerte- og karsykdommer.

Hva betyr innholdet av EPA + DHA i laks for oss?

Foreløpig vet vi lite om hvilken helseeffekt oppdrettslaks har hos friske folk, men NIFES har vært prosjektleder for tre spiseforsøk med laks til risikogrupper. I disse forsøkene er det fokusert på effekten av EPA+DHA i sjømat.  I den første studien fikk hjertepasienter laks med tre ulike nivåer av EPA+DHA, dette ble utført i samarbeid med blant annet Ullevål universitetssykehus som var medisinsk ansvarlig. Resultatene var positive for alle pasientene som hadde spist laks med ulikt innhold av EPA og DHA, men den største positive effekten ble målt hos pasientene som fikk laks med høyest innhold av EPA+DHA.

Det andre spiseforsøket ble utført med kinesiske menn som var i risikosonen for å utvikle hjerte-kar sykdom. De kinesiske mennene spiste 100 gram laks til lunsj mandag til fredag i åtte uker. Resultatet viste en betydelig reduksjon i risikomarkører hos de som spiste laks sammenliknet med de som beholdt vanlige kosthold. NIFES har også nylig avsluttet en identisk studie med kinesiske kvinner, og de foreløpige resultatene viser at laksen gir tilsvarende reduksjon i risikomarkører hos denne gruppen.

For at man skal kunne si mer om hva innholdet av EPA+DHA i laksen har å si for helsen vår, må dette dokumenteres i storskala spiseforsøk med friske mennesker og foreløpig er ikke tilstrekkelig dokumentasjonen tilgjengelig.

Basert på analyseresultatene og EFSAs anbefalinger kan vi konkludere at oppdrettslaks er en rik kilde til EPA og DHA, men at vi foreløpig ikke kan konkludere på om en variasjon i innholdet av EPA+DHA medfører en endring i helseeffekt.

 

Bedre hjertehelse med fet fisk

Kinesisk-Norsk forskningssamarbeid på helseeffekter av sjømatkonsum

Oppdrettslaks til hjertepasienter

 

Hvorfor varierer innholdet av EPA + DHA i laks?

Fiskeolje fremstilt av villfisk er i dag hovedkilden til omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fôr til oppdrettsfisk. Fiskemel og fiskeolje har imidlertid flere konkurrerende bruksområder, som for eksempel ingredienser i dyrefôr i landbruket, i kosttilskudd (kapsler) for mennesker, og i berikete matvarer.  De globale villfiskressursene bør derfor utnyttes på best mulig måte, siden tilgangen er begrenset. Én mulig konsekvens av dette er å bruke mindre fiskeolje i fôr til oppdrettsfisk. Dersom marine fiskeoljer i fôret erstattes med planteoljer, går nivået av de marine omega-3 fettsyrene i laksefileten også ned.  Det er likevel ikke slik at for eksempel en 50 % reduksjon av fiskeolje i fôr fører til en 50 % reduksjon av marine omega 3 fettsyrer i fileten, da laksens gode evne til å lagre EPA og DHA gjør at innholdet i fileten blir mindre redusert enn innholdet i fôret.

Kontaktperson:

Livar Frøyland
E-post: livar.frøyland@nifes.no/
Telefon: +4748185032

 

Faktaboks:

EFSAs anbefalinger for daglig inntak av EPA + DHA til friske personer

Barn (6 mnd – 2år):0,1 gram (kun DHA)

Barn (2-18 år) og friske voksne:0,25 gram.

Gravide og ammende:0,35-0,45 gram.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer